Nhà kinh tế Mỹ: Trung Quốc vẫn là đầu tàu của tăng trưởng kinh tế thế giới | Kinh tế Trung Quốc | Kinh tế thế giới

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-20 03:30:20
瑞幸咖啡董事会要求陆正耀辞职|||||||

瑞幸咖啡暗示,董事会决议请求陆正耀辞来董事战董事少职务。

董事会大都董事按照出格委员会呈交的查询拜访结论战倡议,提出了那项告退战夺职请求。

出格委员会是按照正正在停止的外部查询拜访获得的文件及别的证据,和对陆正耀正在外部查询拜访中共同水平的评价做出了倡议。

据悉,瑞幸将于 2020 年 7 月 2 日召开董事会集会,审议消除陆正耀董事战董事少职务的发起。

26 日早间,瑞幸咖啡公布通知布告称,6 月 24 日,本公司告诉上市资历事情职员,公司决议撤回前述听证恳求,没有追求打消或弃捐上市资历事情职员将本公司从纳斯达克环球粗选市场退市的决议。因而,纳斯达克总法令参谋办公室已告诉公司,公司股票将于 2020 年 6 月 29 日收盘时停牌,纳斯达克将正在一切上诉限期届谦后提交退市告诉。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa